Voľné pracovné miesta

výberové konanie – pedagogický asistent

výberové konanie – školský psychológ

výberové konanie – špeciálny pedagóg