Voľné pracovné miesta

Informácie o pracovnom mieste

Pracovná pozícia: upratovačka

Pracovný úväzok: 20 hodín týždenne

Platové podmienky: 332 €

Predpokladaný termín nástupu: 18.1.2019

Trvanie pracovného pomeru: 30.6.2019

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie: základné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:

01.01.01  Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie interiérov.

01.02.08  Komplexné čistenie prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch.

Zoznam požadovaných dokladov:

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo doručte osobne do 18. 1. 2019 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Ďalšie informácie na:

tel: 057/775 48 25,
e-mail: skola@zshrnche.edu.sk