PROJEKTY


[/tab]

[/tab] [/tabgroup]

  • Tab 0
  • PUTUJEME PO HRADOCH A ZÁMKOCH
  • KREATIVITA V TRIEDE
  • KONTAKT S EMOJI
  • Let´s take action for a clean environment
  • Inkluzívnosť vzdelávania
MATH’S STAR TRAVEL
MATH’S STAR TRAVEL
V tomto roku sa žiaci IV.A a II.A zapojili do eTwiningového projektu Math’s Star Travel. S deťmi z Turecka, Maďarska, Moldavska sme si zahrali matematického Kahoota. Zábavnou formou sme si precvičili matematiku a spoznali kamarátov z iných krajín.

 


Putujeme po hradoch a zámkoch

PUTUJEME PO HRADOCH A ZÁMKOCH – WE ARE WALKING AROUND THE CASTLES

Žiaci 4.A a 6.A triedy realizujú v tomto školskom roku spolu so školou v Turecku eTwinningový projekt „Putujeme po hradoch a zámkoch“, na ktorom spolupracujú so žiakmi z Albánska, Litvy, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Španielska, Talianska a Ukrajiny.
Projekt je zameraný na spoznávanie historických pamiatok (hradov a zámkov) jednotlivých krajín zapojených do projektu. Zároveň sa žiaci oboznámia so životom na hrade i v podhradí v čase kráľov a rytierov. Projekt prebieha od septembra do mája. V septembri sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov a pripravili sme spoločný obrázkový slovník. Spolu s rodičmi sme sa zúčastnili programu s rytierskou skupinou z Poľska a sokoliarskou skupinou zo Slovenska. Každý žiak si nakreslil vlastný erb a vysnívaný zámok. V minulosti sa rytieri riadili tzv. „rytierskym kódexom“. My sme si pripravili vlastný kódex rytierskeho správania sa v dnešnej dobe. Počas školského roka nás čakajú ďalšie zaujímavé aktivity: rytierske hry, kráľovský šach, kráľovský ples, alchymistické dielne. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, preto by sme chceli navštíviť čo najviac hradov a zámkov na Slovensku. Výstupom spoločnej práce bude aj e-kniha, v ktorej jednotliví partneri priblížia hrady a zámky svojej krajiny.

Kreativita v triede

KREATIVITA V TRIEDE – CREATIVITY IN THE CLASSROOM

Žiaci 4.A sa zapojili v tomto školskom roku do eTwinningového projektu „Kreativita v triede“, do ktorého je zapojených viac ako sto škôl z celej Európy. Projekt je zameraný na rozvoj kreativity u žiakov a pomáha učiteľom zrealizovať a prezentovať nové nápady a postupy na vyučovaní.

Projekt trvá od septembra do júna. Prvou aktivitou bola súťaž o najkrajšie logo projektu. Ďalšou zaujímavou aktivitou bol „ZELENÝ TÝŽĎEŇ“, kde si mala každá škola pripraviť vlastné „zelené aktivity“. Prezentovali sme ho cez videokonferenciu s partnermi so Slovinska a Turecka. Pripravujeme spoločnú e-knihu tradičných jedál zapojených krajín, národnú hru, triedneho maskota, prezentáciu národného kroja, týždeň origami…

Kontakt s EMOJI

KONTAKT S EMOJI – CONTACT WITH EMOJI

Do projektu „CONTACT WITH EMOJI“ sa v tomto školskom roku zapojili žiaci 4.A a partneri z Albánska, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Moldavskej republiky, Nemecka, Poľska, Rumunska, Talianska a Turecka. Emoji sa stávajú súčasťou nášho života, pomáhajú nám vyjadriť naše emócií. Tento projekt má pomôcť žiakom vyjadriť a prejaviť svoje emócie zábavnou formou, rozvíjať ich kreativitu a tvorivosť.

Projekt trvá od septembra do mája. Každý žiak si prostredníctvom programu Bitmoji pripravil svojho Avatara. V októbri sme si z zostavili svoj kalendár na rok 2019 s postavičkami, ktoré sme vytvorili. Pokúsili sme sa opísať svoje emócie v dotazníku. Čakajú nás zaujímavé aktivity: naučiť sa pieseň o emóciách, nakresliť svojho najobľúbenejšieho „smajlíka“, pripraviť krátke divadlo s využitím svojich emócií….


Let´s take action for a clean environment

V závere roka 2020 sme sa zapojili do programu Etwinning s vlastným projektom ,,Let´s take action for a clean environment“.

Jeho náplňou je popri spoznávaní iných kultúr a využívaní anglického jazyka, používať aj moderné online nástroje na boj za čisté životné prostredie alebo jeho propagáciu. Podstatou trojmesačného projektu je práca v zmiešaných skupinách. Naši žiaci sa stretávajú v online priestore pod vedením mentorov aj so žiakmi z Azerbajdžanu, Talianska, Holandska, Rumunska a Turecka. Cieľom projektu je spolupráca, spoločný výsledok, žiaci sa učia súčinnosti pri vytváraní výstupov pomocou online nástrojov, ktoré zvyšujú úroveň informatizácie na školách. Najčastejšie využívajú nástroje na prácu s textom, obrazom a videom, zvukom, kódom i nástroje na hry a online učebné pomôcky či rôzne prezentačné nástroje.

Dokopy 105 žiackych zástupcov jednotlivých krajín malo možnosť absolvovať webinár s tureckým environmentalistom Güvenom Islamogluom i so známym slovenským moderátorom a greenfluencerom Viktorom Vinczem len vďaka účasti v programe Etwinning.

Usilovní žiaci nezaháľajú ani počas obdobia, keď sa od nich očakáva, že budú sedieť len doma. Rozvíjajú svoje schopnosti a vedomosti na internete a v online priestore.

REGISTRÁCIA PROJEKTU

Inkluzívnosť vzdelávania inklúzia