Organizácia šk. roka

 • Časový harmonogram
 • Rozvrh hodín
 • Termíny prázdnin
 • Konzultačné hodiny
Časový harmonogram vyučovania:

1. hodina: 8.00 – 8.45
Prestávka – malá 8.45 – 8.55

2. hodina: 8.55 – 9.40
Prestávka – veľká 9.40 – 10.00

3. hodina: 10.00 – 10.45
Prestávka – malá 10.45 – 10.55

4. hodina: 10.55 – 11.40
Prestávka – malá 11.40 – 11.50

5. hodina: 11.50 – 12.35
Prestávka – malá 12.35 – 12.40

6. hodina: 12.40 – 13.25
Prestávka – obedňajšia 13.25 – 14.00

7. hodina: 14.00 – 14.45

ROZVRH HODÍN 2018/2019

 • JESENNÉ: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok)
 • VIANOČNÉ: 22. december 2018 (sobota) až 7. január 2019 (pondelok)
 • POLROČNÉ: 1. február 2019 (piatok)
 • JARNÉ: 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok)
 • VEĽKONOČNÉ: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok)
 • LETNÉ: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota)
 • KONZULTÁCIE PRE RODIČOV V ŠK. ROKU 2018/2019: