Organizácia šk. roka

 • Časový harmonogram
 • Rozvrh hodín
 • Termíny prázdnin
 • Konzultačné hodiny
Časový harmonogram vyučovania:

1. hodina: 8.00 – 8.45
Prestávka – malá 8.45 – 8.55

2. hodina: 8.55 – 9.40
Prestávka – veľká 9.40 – 10.00

3. hodina: 10.00 – 10.45
Prestávka – malá 10.45 – 10.55

4. hodina: 10.55 – 11.40
Prestávka – malá 11.40 – 11.50

5. hodina: 11.50 – 12.35
Prestávka – malá 12.35 – 12.45

6. hodina: 12.45 – 13.30
Prestávka – obedňajšia 13.30 – 14.00

7. hodina: 14.00 – 14.45

ROZVRH HODÍN 2017/2018

 • JESENNÉ: 30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok)
 • VIANOČNÉ: 23. december 2017 (sobota) až 5. január 2018 (piatok)
 • POLROČNÉ: 2. február 2018 (piatok)
 • JARNÉ: 26. február (pondelok) až 2. marec 2018 (piatok)
 • VEĽKONOČNÉ: 29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok)
 • LETNÉ: 2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok)
 • KONZULTÁCIE PRE RODIČOV V ŠK. ROKU 2017/2018: