Organizácia šk. roka

 • Časový harmonogram
 • Rozvrh hodín
 • Termíny prázdnin
 • Konzultačné hodiny
Časový harmonogram vyučovania:

1. hodina: 8.00 – 8.45
Prestávka – malá 8.45 – 8.55

2. hodina: 8.55 – 9.40
Prestávka – veľká 9.40 – 10.00

3. hodina: 10.00 – 10.45
Prestávka – malá 10.45 – 10.55

4. hodina: 10.55 – 11.40
Prestávka – malá 11.40 – 11.50

5. hodina: 11.50 – 12.35
Prestávka – malá 12.35 – 12.40

6. hodina: 12.40 – 13.25
Prestávka – obedňajšia 13.25 – 13.55

7. hodina: 13.55 – 14.40

ROZVRH HODÍN 2020/2021

 • JESENNÉ: 30. október (streda) až 31. október 2019 (štvrtok)
 • VIANOČNÉ: 23. december 2019 (pondelok) až 7. január 2020 (utorok)
 • POLROČNÉ: 3. február 2020 (pondelok)
 • JARNÉ: 2. marec (pondelok) až 6. marec 2020 (piatok)
 • VEĽKONOČNÉ: 9. apríl (štvrtok) až 14. apríl 2020 (utorok)
 • LETNÉ: 1. júl (streda) až 31. august 2020 (pondelok)
 • KONZULTÁCIE PRE RODIČOV V ŠK. ROKU 2019/2020: