Prihláška na letnú prázdninovú činnosť ŠKD

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na letnú prázdninovú činnosť v ŠKD v termíne od 1.7.2019 do 4.7.2019.

Meno a priezvisko dieťaťa:

Bydlisko:

Trieda:

Vychovávateľka:

Meno a priezvisko matky/zákonného zástupcu/:

Telefonický kontakt:

Meno a priezvisko otca/zákonného zástupcu/:

Telefonický kontakt:

E-mail matka/povinné/:

E-mail otec/povinné/:

Spôsob odchodu /s kým, čas/:

Súhlasím s organizovaním letnej prázdninovej činnosti a bol som riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu.

Na prípadné otázky odpovie vychovávateľka vášho dieťaťa:

Tel. kontakt: sekretariát: 057/775 48 25

e-mail: skdzshrnche@gmail.com